Header

Technical Building Advice (TBA) heeft zich ontwikkeld tot een onafhankelijk bureau, dat zowel het advies als de oplossing levert. Ze treedt op als totaal dienstverlener bij relatief kleine tot complexe projecten. Commissioning van gebouwgebonden installaties en hun prestaties is onze kerntaak. Onze oplossingen zijn altijd situatie gericht, geënt op uw primaire proces en passend bij uw ambitieniveau.

Een goed functionerend  gebouw vraagt om optimaal,  gegarandeerd presterende veilige en hygiënische  installaties. Daarnaast zijn belangrijke aspecten bij  beheer van een gebouw de exploitatiekosten en het voorkomen van faalkosten c.q. des investeringen. Onderzoek wijst uit dat zo’n 70% van de installaties in gebouwen (utiliteit) niet naar behoren functioneert. Veel van deze faalkosten kunnen worden voorkomen door te kiezen van de juiste methodiek van  werkwijze in beheer.

Commissioning of prestatieborging is een gefaseerd proces gericht op de kwaliteitsbeheersing en prestatieborging van installaties en vooral  van toepassing op de bestaande bouw. In de beheersfase is commissioning gericht op het in stand houden van de goede werking en het verifiëren van geleverde prestaties.

Complexe gebouwen zoals ziekenhuizen, zorggebouwen, scholen, zwembaden en de maak- chemische industrie kenmerken zich door complexe installaties ten behoeve van de energievoorziening, klimaatbeheersing en veiligheid ten behoeve van de verschillende afdelingen. Tijdens de exploitatiefase van het gebouw, zorgt commissioning voor de borging en realisatie van de gewenste en vooraf voorgeschreven prestatie-eisen. Dit vraagt om een gestructureerde en gefaseerde kwaliteitsbeheersing.

Het comfort van de bewoners stijgt terwijl de energiekosten dalen. [table id=2 /]