De belangstelling voor renovatie van installaties is op dit moment groot. Veel objecten verkeren in een levensfase waarin een upgrade nodig is om het leefcomfort aan de eisen van de huidige tijd te laten voldoen. Technical Building Advice  heeft deze ‘trend’ al vroeg zien aankomen en mag zich inmiddels specialist op dit gebied noemen. De afdeling Renovatie weet wat er voor nodig is, om van een object comfortabel, veilig, duurzaam en energiezuinig te upgraden met moderne technieken van nu.

Renovatie- mutatieplannen van gebouwen

  • Meerjaren onderhoudsplannen en -begrotingen (toekomstgericht)
  • Conditiemeting NEN 2767
  • Opstellen richtlijnenbestek
  • Renovatie of vervanging advies
  • Begeleiding uitvoeringsfase
  • Opstellen directie begrotingen
  • Turnkey oplossingen

Wij hebben oog voor uw situatie