Technisch Beheer
– Meerjaren onderhoudsplannen en begrotingen (toekomstgericht);
– Conditiemeting NEN2767;
– Inregelen en her-balanceren, met visie;
– Inspecteren en muteren regeltechnische installaties;
– Troubleshooting;
– Reinigen en desinfecteren ventilatie systemen;
– Optimaliseren van duurzame installaties